نویسنده / مقفی

    درحال بارگذاری مطالب...
  • CHP

    ایده CHP از نقطه نظر انرژي توليد برق در نيروگاه ها فرايندي بسيار بي فايده است ,به اين معني كه بيش از 50 % انرژي اوليه در فرايند توليد به هدر مي رود و قابل تبديل به برق نيست .اين انرژي به گرما تبديل شده است كه در نهايت به محيط زيست داده مي شود…