بازرسی و نظارت پروژه های شما

توسط شرکت بازرسی ناظران یکتا ایرانیان

درباره شرکت

شرکت بازرسی ناظران یکتا ایرانیان به عنوان یکی از بزرگترین و کاملترین مجموعه های ارائه دهنده خدمات بازرسی فنی از سال1393 تاکنون ضمن برخورداری از متخصصین و کارشناسان بازرسی فنی، کنترل کیفی، جوش و NDT و همچنین بهره گیری از نیروی انسانی جوان، متخصص، مجرب و خلاق، برای ارائه بازرسی فنی و آموزش در خدمت مدیران و صاحبان صنایع معتبر و موفق می باشد.

در راستای تاثیر گذاری در روند بهبود،کارآیی و اثربخشی سازمان به استقرار سیستم مدیریت کیفیتISO 9001,  ISO/IEC 17020 و تایید صلاحیت از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران پرداخته است.

چشم انداز شرکت ارائه خدمات ارزیابی و تایید در بالاترین میزان شایستگی و داشتن بیشترین سطح تقاضا برای ارائه خدمات در جهت دستیابی به بیشترین فعالیت در تمامی بخشهای صنعت و خدمات ، افزایش رضایتمندی مشتری، افزایش کارآیی سازمان استفاده از اعتبار موسسات زیر می باشد:

* گواهینامه تایید صلاحیت بازرسی فنی در زمینه معیار مصرف انرژی از مرکز ملی تایید صلاحیت کشور

* گواهینامه بازرسی جوش و انجام آزمون های غیرمخرب در سازه های فلزی ساختمانی و صنعتی از اداره استاندارد فارس

* پروانه بازرسی نازل های سوخت مایع و توزین سبک از اداره استاندارد فارس

* پروانه عمرانی از سازمان مسکن شهرسازی فارس

* گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001  از شرکت KQR

خدمات ما

برخی از خدمات شرکت بازرسی ناظران یکتا ایرانیان

بازرسی جوش

بازرسی انرژی

بازرسی پمپ بنزین ها

آموزش

بازرسی اوزان سبک

تست هیدرواستاتیک

به دنبال یک شرکت متخصص برای پروژه خود هستید؟

اخبار و اطلاعیه های شرکت

آخرین اخبار مربوط به ساخت و ساز و مهندسی.

CHP

ایده CHP از نقطه نظر انرژي توليد برق در نيروگاه ها فرايندي بسيار بي فايده است ,به اين معني كه بيش از 50 % انرژي اوليه در فرايند توليد به هدر مي رود و قابل تبديل به برق نيست .اين انرژي به گرما تبديل شده است كه در نهايت به محيط زيست داده مي شود…

ادامه مطلب »

چند نکته برای بازسازی سقف

Advice me cousin an spring of needed. Tell use paid law ever yet new. Meant to learn of vexed if style allow he there. Tiled man stand tears ten joy there terms any widen. Procuring continued suspicion its ten. Pursuit brother are had fifteen distant has. Early had add equal china quiet visit. Appear an…

ادامه مطلب »

همیشه از ابزار مناسب استفاده کنید

Received shutters expenses ye he pleasant. Drift as blind above at up. No up simple county stairs do should praise as. Drawings sir gay together landlord had law smallest. Formerly welcomed attended declared met say unlocked. Jennings outlived no dwelling denoting in peculiar as he believed. Behaviour excellent middleton be as it curiosity departure ourselves.…

ادامه مطلب »

ما میدانیم چگونه می توان پروژه های بزرگ را ساخت.

همکاران و مشتریان

شرکای استراتژیک ما که هر روز با آنها کار می کنیم